REGULAMENT de organizare a Concursului Național pentru acordarea Burselor UNIMIR 2018-2019

 1. 1. UNIMIR, consecventă principiilor sale de promovare a valorii autentice în rândul tinerei generații de interpreți performanți, a hotărât în sedința Consiliului Director din 15 martie  2018 să lanseze a sasea ediție a propriului program de burse dedicate tinerilor muzicieni talentați.
 2. Alocarea burselor este menită să sprijine pe acei tineri muzicieni, interpreți de muzică vocală și instrumentală, cu vârsta cuprinsă între 12 – 24 de ani, care arată o înzestrare artistică de excepție.
 3. UNIMIR acordă un număr de 6 burse a câte 1000 Euro fiecare, pentru un an de studiu (9 luni). Plata bursei se face lunar, prin transfer bancar.
 4. Bursa UNIMIR se acordă prin concurs organizat în anul de studiu precedent celui în care se atribuie. Candidații care doresc reînnoirea bursei o pot face o singura dată, supunându-se din nou procedurii de concurs.
 5. Criteriul principal de selecție constă în evaluarea datelor artistice ale candidatului și relevanța dosarului. Bursele se acordă pentru perioada studierii în România.
 6. Concursul pentru Bursa UNMIR se desfășoară în două etape: (1) evaluarea dosarelor de înscriere și (2) proba practică în fața juriului desemnat de Consiliului Director al UNIMIR.
 7. Pentru a deveni bursieri UNIMIR, candidații vor depune un dosar de înscriere care va cuprinde:

– cerere (aceasta trebuie să conțină: date de identitate, date de contact)

– o motivație scrisă a cererii pentru bursă;

– copie după Cartea de identitate

– curriculum vitae

– scrisoare de recomandare din partea unei personalitati in domeniu.

. repertoriul pentru proba practică în fața juriului: două lucrări reprezentative din stiluri diferite

 1. Punctarea candidaților se va face pe o scară de la 1 la 10 .
 2. Dosarele de înscriere se vor transmite prin poștă la adresa UNIMIR (Str. Londra, nr 20A, Sector 1, București sau online, la adresa de e-mail unimir@yahoo.ro, conform calendarului concursului (până la data de 22 aprilie 2018).
 3. Listele care cuprind candidații calificați și pe cei câștigători, programările concurenților pentru proba practica precum și alte informații relevante referitoare la organizarea Concursului pentru acordarea Burselor UNIMIR se vor face publice pe site-ul oficial al uniunii: www.unimir.ro. si pe facebook.
 4. Juriul isi rezerva dreptul de a stabili durata audiției fiecărui candidat.
 1. Candidații își vor asigura pianist acompaniator propriu.
 2. .Deciziile juriului  sunt incontestabile.
 1. Calendarul concursului de atribuire a Burselor UNIMIR 2018-2019 este următorul
 • 2 aprilie: lansarea programului deBurse UNIMIR 2018-2019
 • 3 aprilie – 22 aprilie: primirea dosarelor de înscriere
 • 23-25 aprilie: evaluarea dosarelor de înscriere
 • 25-27 aprilie: anunțarea concurenților calificați
 • 12 mai: proba practică a concursului
 • 14 mai: anunțarea  câștigătorilor Burselor UNIMIR 2018-2019.
  1. În urma concursului, juriul va desemna, în plus, un număr de maximum trei câștigători ai unor burse integrale de participare la Academia Sighișoara, ediția 26, 1-14 august  2019, academia-sighișoara.com,  organizată de Asociația Cultura Viva Sighișoara.

   

  1. Bursierii UNIMIR 2018-2019 vor fi la dispoziția Uniunii vreme de un an, în vederea  participării la două manifestări organizate de