Gala premiilor UNIMIR, ediția 2017, 1 octombrie

Author: UNIMIR

Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România, denumită în acest statut prin iniţialele UNIMIR, conform rezervării nr. 94348/08.02.2011, este o organizaţie nonprofit şi nonguvernamentală, constituită prin asocierea liberă a personalităţilor care s-au distins în arta creaţiei interpretative, prin activitate individuală de referinţă în plan naţional şi internaţional.

Leave a Reply